Hosted Server Backup

Trygg, helautomatiserad och geografiskt åtskild backup som passar allt från den enskilda servern till hela datahallen.

I tjänsten ingår lagringsutrymme och backupklient med stöd för alla vanligt förekommande e-postsystem och databaser. Givetvis finns även stöd för att ta backup på öppna filer med hjälp av skuggkopior (Volume Shadow Copy).

Hosted Server Backup är en tjänst för säkerhetskopiering via Internet. Med vår tjänst får du en backuplösning som fungerar och som dessutom är helt automatisk. Du riskerar inte att missa säkerhetskopiering av viktig data. Det enda du behöver göra är att installera vår backupklient, och skapa ett urval.

Tjänsten är helt automatisk vilket innebär att du inte behöver fundera på saker som bandbyten och investering i hårdvara.

Din data krypteras alltid i den egna datorn av säkerhetsskäl. Krypteringsnyckel sätter du enkelt själv och överföring sker därefter med ännu en form av kryptering till våra datacenter. Den data som lagras hos oss är alltså krypterad och kan endast läsas med din egen krypteringsnyckel. Kontinuerlig replikering till minst en annan geografisk plats är givetvis standard.

Hosted Server Backup innehåller stöd för att ta backup på följande system; Microsoft Exchange, Microsoft SQL, Oracle, MySQL, Lotus Notes/Domino. Även System State inklusive Active Directory kan tas backup på utan extra kostnad.

Fullt stöd för retention finns för att tillgodose kraven på tillgänglighet per specifika datum eller tidsspann. Schemaläggning med val av backuptyp (full, inkrementell, differentiell eller kopia), typ av kryptering med mera görs per backupurval för högsta nivå av flexibilitet.


Storlek Pris per månad
Samtliga priser exklusive moms.
1 GB 100 kr
5 GB 140 kr
10 GB 180 kr
15 GB 220 kr
20 GB 250 kr
25 GB 280 kr
30 GB 310 kr
40 GB 350 kr
50 GB 400 kr
75 GB 500 kr
100 GB 600 kr
125 GB 700 kr
150 GB 800 kr
200 GB 1 000 kr
250 GB 1 200 kr
300 GB 1 400 kr
400 GB 1 600 kr
500 GB 1 800 kr
750 GB 2 200 kr
1 TB 2 600 kr
1.25 TB 3 000 kr
1.5 TB 3 400 kr
2 TB 4 200 kr